Η Εταιρία

Η εταιρία

Η εταιρεία μας «Γερανοί Σαμπράκος», ιδρύθηκε από μένα τον ίδιο το 1996, και έκτοτε συνεχίζει  τη σταθερή ανοδική της πορεία.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της ενοικίασης γερανών, και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά έργα. Έχει προσφέρει υπηρεσίες σε αρκετούς  δήμους, και επίσης έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτικών εταιρειών.

Με τη βοήθεια του γιού μου, Φώτη Σαμπράκου, και χάρη στη στήριξη των πελατών-φίλων και συνεργατών που συνέχεια προστίθενται, προσπαθούμε μέσα από τη στήριξή σας να συνεχίσουμε μαζί την ανοδική μας πορεία, και να εκσυχρονίσουμε τα μηχανήματά μας, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Χρήστος Σαμπράκος

“Γερανοί Σαμπράκος”

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τα έργα μας