Οι γερανοί μας

Η εταιρεία Γερανοί Σαμπράκος διατέθει 9 γερανούς διαφόρων τύπων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες ώς και ύψους 50 μέτρων, για διάφορες ανυψωτικές εργασίες. Διαθέτουμε ευελικτα μηχανηματα ακόμα και για δυσκολους χώρους  και σημεία (πχ στενά δρομάκια, εσωτερικούς χώρους, τάπητες, κοκ), με μεγάλη ανυψωτική ικανότητα.

Όλα τα μηχανήματά μας έχουν πιστοποιητικά καταλληλότητας, ασφαλισμένα για τις εργασίες που εκτελούν, και διαθέτουμε το ανώτερο δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 Όλα τα μηχανήματα είναι σε αρίστη κατάσταση. Πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και συντήρησης, όπως πιστοποιητικά καταλληλότητας, ασφάλειας εργατών, κα.

Οι οδηγοί της εταιρείας διαθέτουν, εκτός από το απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης, και ειδικό ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

Είδη γερανών:

  • Καλαθοφόροι γερανοί (ύψους ως 50μ)
  • Γερανοί παπαγάλοι με καρότσα (ύψους ως 50μ, και με σύστημα αρπαγής)
  • Τηλεσκοπικοί γερανοί
  • Αράχνη (ύψους ως 26 μέτρα)
  • Εργοεξέδρες (ύψους ως 14 μέτρα)