Υπηρεσίες

Σας παρέχουμε τους γερανούς μας για χρήση σε διαφόρων ειδών εργασίες, όπως εξωτερικές εργασίες σε ψηλά σημεία (ηλεκτροφωτισμός, στολισμοί, κλαδέματα), εξωτερικές εργασίες σε κτίρια (συντηρήσεις, βάψιμο, καθαρισμός με χρήση γερανού αντί σκαλωσιάς), διαφημιστικές εργασίες (τοποθέτηση ή συντήρηση διαφημιστικών πανό, επιγραφών), ανυψωσεις και μεταφορές μηχανημάτων-αντικειμένων, ανυψωτικές εργασίες ανθρώπων, ακόμα και για εργασίες σε δύσκολα σημεία (εσωτερικά/εξωτερικά).

Πιο αναλυτικά, ενδεικτικές χρήσεις των γερανών μας είναι οι ακόλουθες:

 • Εργασίες στον ηλεκτροφωτισμό (πχ. αλλαγή λαμπτήρων σε γήπεδα, Δήμους, κα)
 • Στολισμοί δήμων
 • Εργασίες κλαδέματος δέντρων
 • Εργασίες συντήρησης (πχ σκάφη)
 • Καθαρισμός γυάλινων κτιρίων
 • Εξωτερικές εργασίες κτιρίων αντί για χρήση σκαλωσιάς (πχ. βαψίματα, υδραυλικά, συντήρηση ψυκτικών μηχανημάτων, κα)
 •  Στήριξη μαρμάρων προσόψεων
 • Τοποθετήσεις/Συντήρηση Διαφημιστικών πανό, αυτοκόλλητων, επιγραφών, κα
 • Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και Μετακίνηση αντικειμένων
 • Εσωτερικές εργασίες (σε αποθήκες, εργοστάσια, κοκ)
 • Αποξήλωση Επιγραφών
Δείτε αναλυτικά τα έργα μας